Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku z siedzibą przy ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@sybir.biaklystok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Pamięci Sybiru.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji statutowych działań Muzeum Pamięci Sybiru jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U.2012, poz. 987) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012, poz. 406), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Ponadto przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu:

  1. przeprowadzania rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
  2. realizacji działań związanych z promocją i marketingiem Muzeum, w tym organizowania akcji, konkursów i wydarzeń oraz prowadzenia Newsletter-a - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
  3. zawierania i wykonywania umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Pamięci Sybiru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  5. realizacji działalności edukacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  6. zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed grożącymi im niebezpieczeństwami, w szczególności uszkodzeniem lub kradzieżą oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Muzeum za pomocą systemu monitoringu wizyjnego CCTV - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną, podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia,  kancelarie świadczące obsługę prawną Muzeum oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) w związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 3. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 3.
 9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o plikach cookie

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Muzeum Pamięci Sybiru w udostępnionym serwisie internetowym stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych naszych serwisów internetowych.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru tj. komputer, tablet, smartfon, itp.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze serwisem internetowym. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wyświetlanej zawartości poprzez rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika serwisu;
  2. tworzenia analiz i statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji oraz zapamiętania dokonanych wyborów użytkownika serwisu internetowego.
 5. W ramach serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych, np. najczęściej odwiedzanych stron, komunikatów o błędach, itp.),
  2. funkcjonalne, takie jak:
   • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do momentu zakończenia sesji zawierające ustawienia użytkownika np. język, poziom kontrastu, wyrażone zgody oraz umożliwiające uwierzytelnianie użytkowników;
   • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk (dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl);
  3. obce (pochodzące z serwisów mediów społecznościowych w przypadku wyświetlania osadzonych materiałów multimedialnych), takie jak:
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Muzeum Pamięci Sybiru z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 9. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
  1. Opera
  2. Firefox
  3. Chrome
  4. Internet Explorer/Edge
  5. Safari
Do góry