Kontakt

 Muzeum Pamięci Sybiru                                            

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 800

 Dział Edukacji i Promocji 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 802

 Sekretariat 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
Sekretariat tel. +48 795 650 800
e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl

 Dział Administracyjno-Finansowy 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 845 

 Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 760

Zwracamy się z gorącym apelem o przekazywanie do Muzeum Pamięci Sybiru pamiątek, wspomnień oraz innego typu materiałów związanych z syberyjskimi losami mieszkańców ziem polskich.

Wszystkie materiały, które trafiają do naszego muzeum są rejestrowane, segregowane i przygotowywane do udostępnienia. Dzięki temu losy Państwa rodzin nie odchodzą w zapomnienie. Stają się dla nas inspiracją i podstawą działania. Muzeum wykorzystuje przekazane przez Państwa pamiątki przy organizacji wystaw, zajęć edukacyjnych, czy różnorodnych publikacji. Zbiory udostępniane są również badaczom i dziennikarzom zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat dziejów polsko-syberyjskich.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom dziękujemy za okazane zaufanie!

Wspólnie budujemy Muzeum Pamięci Sybiru!

 Dział Naukowy: Centrum Badań Naukowych Wschód 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 885

 Dział Wystaw 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 860

 Dział Marketingu, Rozwoju i Upowszechniania 

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 804

 Inspektor Ochrony Danych 

Grzegorz Przedlecki

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie wypożyczania ekspozycji czasowych i plenerowych oraz współpracy w zakresie wystawiennictwa. Wystawy przygotowane przez Muzeum udostępniamy bezpłatnie.

 

 

Do góry