Dział Edukacji i Promocji

Muzeum Pamięci Sybiru jako nowoczesna placówka realizuje zadania edukacyjne poprzez otwarcie się na zróżnicowanych wiekowo odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem, jaki sobie stawiamy, jest zainteresowanie młodego człowieka różnymi aspektami historii polskich losów na Wschodzie, zwłaszcza zesłań i deportacji. W swoich działaniach placówka sięga po interaktywne narzędzia komunikacji ze zwiedzającymi, multimedia i formę warsztatów.

Dział Edukacji i Promocji

ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok
tel. +48 795 650 802

Pracownicy:
Anna Kietlińska - Kierownik
Anna Nowacka
Beata Mróz
Do góry