Dyrektor

Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Wykształcenie:

1996 – magister, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2001 – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2008 - doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia.
2019 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP.

Zajmowane stanowiska:

2006-2008 – zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku
2008-2012 – dyrektor Instytutu Historii (od 2010 roku Instytutu Historii i Nauk Politycznych) Uniwersytetu w Białymstoku
od 01.10.2008 – kierownik Zakładu Stosunków Politycznych
2012-2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
od 01.09.2016 prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku
 

Dorobek naukowy:

Autor ponad 170 publikacji naukowych (w tym 8 monografii, 2 podręczniki akademickie oraz 10 edycji źródeł).

Do góry