Projekt Bryły Budynku

Muzeum Pamięci Sybiru znajdzie swoją lokalizację w magazynie nr 5 przy ul. Węglowej. Konkurs na projekt bryły Muzeum, ogłoszony w 2011 r., wygrała pracownia „Arkon” Jana Kabaca. Koncepcja przygotowana przez biuro architektoniczne zakłada zachowanie oryginalnego wojskowego budynku magazynowego w niezmienionej formie. Ceglana elewacja zostanie oczyszczona i odświeżona. W dwupiętrowym magazynie znajdzie się zasadnicza część wystawiennicza, natomiast administracja Muzeum mieścić się będzie w nowym, dobudowanym budynku. Tu również przewidziano sale konferencyjne, bibliotekę, sale edukacyjne, kawiarnię i całe zaplecze Muzeum. Zaprojektowana bryła jest surowa, podstawowy budulec to beton i szkło. Planowany budynek przepełniony ma być całym szeregiem symboli nawiązujących do syberyjskiej katorgi polskiej ludności, np. zespół muzealnej zabudowy zostanie otoczony lasem stalowych słupów, co ma nawiązywać, w zamyśle architekta, do syberyjskiej tajgi.

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry