Po ilu kilometrach?

Po ilu kilometrach? – kampania społeczna Muzeum Pamięci Sybiru

Pamięć o tych, którzy padli ofiarą bezwzględnej polityki władz sowieckich, w Białymstoku, gdzie powstało Muzeum Pamięci Sybiru, pielęgnowana jest szczególnie, ponieważ deportacje ludności na Syberię najmocniej dotknęły Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej.

Podczas czterech masowych deportacji przeprowadzonych w latach 1940-1941 na Syberię i do Kazachstanu wywieziono setki tysięcy osób, mieszkańców całego kraju, którzy w pośpiechu musieli opuścić mieszkania, miasta… swoje domy. Wielu nie przetrwało podróży. Umierali z głodu, zimna i wyczerpania. Na tych, którym udało się przetrwać kilkumiesięczną podróż w wychłodzonych, "bydlęcych" wagonach, w miejscach oddalonych od ich domów o kilka tysięcy kilometrów czekała praca ponad ludzkie siły, której nieodłącznym towarzyszem był głód.

Dziś, 80 lat po tragicznych wydarzeniach będących ciągle w pamięci setek żyjących jeszcze deportowanych Polaków, niezwykle łatwo i często bezrefleksyjnie wykorzystuje się porównanie do zsyłki na Sybir. Niekiedy prześmiewczo i dla żartu, innym razem z pogardą i wrogością. W codziennych rozmowach Sybir pojawia się na wiele sposobów: m.in. jako synonimiczne określenie ciężkich warunków atmosferycznych, czy jako bezpośrednia destynacja, miejsce, gdzie należy wysłać kogoś, z kim się nie zgadzamy.

Akcja poilukilometrach jest aktywnym działaniem podjętym przez zespół Muzeum Pamięci Sybiru, mającym na celu wzrost świadomości historycznej internautów o Sybirze poprzez publikację wspomnień i relacji, a także wzmocnienie postawy szacunku i empatii w stosunku do ofiar sowieckiego reżimu. Upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej to jeden z głównych przedmiotów działań Muzeum Pamięci Sybir.

A Ty po ilu kilometrach w bydlęcychwagonach nadal myślałbyś o domu?

www.poilukilometrach.pl

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry