Realizacja projektu POIŚ

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku informuje, że w oparciu o umowę
o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0082/17-00 z dnia 28 grudnia 2017 r.
przystąpiło do realizacji projektu pn.:

„Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”

nr POIS.08.01.00-00-0082/17 w ramach działania
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu jest polepszenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Celami bezpośrednimi projektu są:

1) Wzrost atrakcyjności oferty turystyczno–kulturowej Białegostoku, Podlasia i kraju,

2) Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,

3) Poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo powstałej ekspozycji stałej pozwoli na rozszerzenie działalności kulturalnej Muzeum Pamięci Sybiru i umożliwi, dzięki  niestosowanym dotychczas środkom przekazu, prezentację zgromadzonych zbiorów według światowych standardów. W wyniku realizacji inwestycji stworzona zostanie nowoczesna, atrakcyjna przestrzeń ekspozycyjna, której towarzyszyć będzie bogaty program kulturalno-edukacyjny (m.in. w formie interaktywnej i multimedialnej), skierowany do szerokiej publiczności - indywidualnych zwiedzających, grup zorganizowanych, grup warsztatowych, grup biorących udział w lekcjach muzealnych.

Unikatowa ekspozycja stała wyposażona dzięki realizacji projektu, pod względem koncepcji wystawienniczej, sposobu prezentacji treści w ramach multimediów i ekspozycji artefaktów, stanie się jedną z głównych atrakcji muzealnych Białegostoku, regionu i kraju. Część eksponatów i świadectw udostępniona zostanie po raz pierwszy, a dzięki zakupionemu wyposażeniu zostanie odpowiednio wyeksponowana zwiedzającym.

Powstanie nowoczesnej i atrakcyjnej ekspozycji zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru daje szansę na stworzenie unikalnego na mapie Polski miejsca dla prezentacji i upowszechniania wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Wartość projektu

Planowany koszt całkowity projektu 10 947 753,47 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich  6 783 630,07 zł.

Realizacja projektu potrwa do końca 2020 r.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”  udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

---

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy związane z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”:

  • Wykonawca wystawy stałej  pod koniec 2018 roku zamieścilismy ogłoszenie o zamówieniu pt. „Dostawa wyposażenia i realizacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru”. Poszukiwaliśmy firmy, która wykona instalacje artystyczne, modele, ekspozytory, gabloty, zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenia AV, IT, kontent multimedialny (np. słuchowiska, animacje, prezentacje i filmy).  Firma TEMPORA S.A. przygotowała koncepcję aranżacyjną, która będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją wystawy stałej. Więcej informacji pod linkiem: https://bit.ly/2YzYhax. 19 czerwca 2019 roku poznaliśmy wykonawcę wystawy stałej. Realizacją i dostawą wyposażenia zajmie się firma Deko-Bau spółka z o. o. W spotkaniu informacyjnym poprzedzającym podpisanie umowy udział wzięli: prof. Wojciech Śleszyński dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, Krzysztof Tadeusz Koptyński Prezes Zarządu Deko-Bau spółka z o. o., Rafał Rudnicki Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Tadeusz Chwiedź Przez Związku Sybiraków oddział w Białymstoku. Fotorelację z wydarzenia https://bit.ly/3flnRGn. Poniżej prezentujemy koncepcję aranżacyjną od firmy TEMPORA S.A.

  • Konkurs na instalację artystycznąLudzie z lodu”  na początku 2019 roku ogłosiliśmy konkurs na instalację artystyczną „Ludzie z lodu”. 21 maja Sąd Konkursowy wyłonił zwycięską koncepcję projektową. Pierwszą nagrodę w wysokości 11 000 zł przyznano p. Martynie Pająk z Poznania. Drugą nagrodę w wysokości 7000 złotrzymała firma ARCHIGLASS reprezentowana przez Tomasza Urbanowicza i Konrada Urbanowicza z Wrocławia. Relacja z wydarzenia: https://bit.ly/2A1CRch. Ogłoszenie konkursu relacjonowały także media lokalne („Kurier Poranny” https://bit.ly/3b16WW1, Polskie Radio Białystok  https://bit.ly/35AE4Tm i TVP3 Białystok https://bit.ly/3b4Z1ap). 5 lipca 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć zwyciężczynie w Białymstoku (więcej tu: https://bit.ly/2SAFet1).

  • Tiepłuszka – największy eksponat Muzeum Pamięci Sybiru wrócił już do Białegostoku! 25 maja 2018 roku pisaliśmy o tym, że najbardziej rozpoznawalny zabytek naszej kolekcji został odesłany do Zakładu Naprawy Pojazdów Szynowych w Malborku. Na miejscu zostały przeprowadzone niezbędne prace konserwatorskie (https://bit.ly/2YEruBp). Po renowacji tiepłuszkę przechowywano w Łapach, gdzie wagon oczekiwał na możliwość zaimplementowania go na torach w gmachu powstającego Muzeum Pamięci Sybiru. Transport i wprowadzenie tiepłuszki do Muzeum miało miejsce w sierpniu 2019 roku (https://bit.ly/35yWAvs). Od tej pory wagon znajduje się w budynku i oczekuje na pierwszych zwiedzających. Po otwarciu Muzeum stanie się on swoistą bramą, która będzie przejściem do wnętrza wystawy stałej.

                                
  • Stowarzyszenie Bitwa o Cassino partnerem Muzeum Pamięci Sybiru 19 października 2019 roku to również istotna data w życiu Muzeum Pamięci Sybiru. To właśnie tego dnia otrzymaliśmy niezwykle cenne eksponaty z pola bitwy o Monte Cassino. Zostały one przekazane przez Prezesa włoskiego Stowarzyszenie Bitwa o Cassino  Roberto Molle (profil stowarzyszenia: https://bit.ly/3b25eE0). Wydarzenie relacjonowaliśmy na naszej stronie internetowej (https://bit.ly/2ypqA0W). O spotkaniu informowały także media ogólnopolskie (np. Radio Maryja (https://bit.ly/3dl1Mpp) i regionalne, m.in.: „Kurier Poranny” (https://bit.ly/2YDaknz), Polskie Radio Białystok (https://bit.ly/3dpP3SB) czy Gazeta Wyborcza (https://bit.ly/3doe6VQ).

  • Prezydent Miasta Białegostoku wręczył klucze do nowej siedziby Muzeum Pamięci Sybiru niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w kalendarium Muzeum Pamięci Sybiru jest 9 grudnia 2019 roku, kiedy Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białegostoku przekazał Wojciechowi Śleszyńskiemu, dyrektorowi Muzeum Pamięci Sybiru klucze do nowego gmachu Muzeum. Przekazanie odbyło się w budynku przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku, o czym pisaliśmy tu (https://bit.ly/3fmlkvr). Wydarzenie odbiło się ogromnym echem w prasie i mediach, relacje można zobaczyć m.in. na portalach Onet.pl (https://bit.ly/35HoQw3), Wyborcza.pl (https://bit.ly/35BkuGJ), Belsat.eu (https://bit.ly/2YBKj82), Dzieje.pl (https://bit.ly/2Ww3YUf), Inzynieria.com (https://bit.ly/3b9a7v0) czy Wschodzący Białystok (https://bit.ly/2WCzmAO). Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

                                
  • Otwarcie ofert do postępowania na Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide” miało miejsce 23 marca 2020 roku. Warto zauważyć, że działanie zostało zrealizowane pomimo trwającej pandemii koronowirusa COVID-19. Otwarciu towarzyszyła niewielka liczba uczestników, wraz z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19. Umowa została podpisana zdalnie niespełna miesiąc później 17 kwietnia. Za oprawę multimedialną, a konkretnie wykonanie audioguide'ów odpowiadać będzie krakowska firma MOVITECH (www.movitech.pl). Doświadczony zespół MOVITECH dotyczas wykonał wiele realizacji multimedialnych (m.in. dla Muzeum Warszawy, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Gombrowicza w Vence czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku). Więcej informacji oraz fotorelacja na naszej stronie internetowej https://bit.ly/3fpvqf5.

---

W przyszłości będziemy dzielić się z Państwem kolejnymi aktualnościami z realizacji projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”.

Do góry