Postępy w pracach nad wystawą stałą

Tylko kilka miesięcy dzieli nas od ukończenia budowy powstającej w Muzeum Pamięci Sybiru wystawy stałej. Każdego dnia pojawiają się nowe elementy, które już niedługo stworzą spójną całość.

Jednym z bieżących działań są prace związane z aranżacją centralnej części pierwszego piętra. Będzie to miejsce skłaniające do zadumy i refleksji.

To właśnie na tej kondygnacji zwiedzający przekonają się, czym był Sybir, gdzie trafiali zsyłani Polacy. Opowieść zostanie podzielona na cztery części. Pierwsza opowie o zsyłkach na Syberię w epoce carskiej. W kolejnych wrócimy do historii z II wojny światowej, przedstawiając losy deportowanych rodzin na Syberii i w Kazachstanie oraz więźniów niesławnego GUŁagu.

---

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do góry